Ügyfélszolgálat: +36 30 6406488
Bemutatom neked Németh Katalint, aki a Happy English foglalkozásokat tartja az ovinkban

Németh Katalin, happy english
Első diplomája szerint tanító, angol nyelvoktató. Az angol nyelvet iskoláin kívül az Egyesült Királyságban és az Amerikai Egyesült Államokban sajátította el.
2007-ben nyitotta meg gyereknyelviskoláját Kaposváron. A Happy English Gyereknyelviskola már ötödik éve Kaposvár és Szigetvár meghatározó intézménye folyamatosan növekvő létszámmal. Legnépszerűbb foglalkozásai az 1-6 éves korosztálynak szóló foglalkozások, melyek 2011 szeptemberétől az Aprajafalva Családi Napköziben is elérhetőek a családi napközi napirendjébe illesztve.

Mitől ilyen sikeres programja? Mi jellemző a foglalkozásaira?

 • az anyanyelvhez hasonlóan, észrevétlenül sajátítják el az alapvető angol kifejezéseket, szavakat a gyerekek a korosztálynak megfelelő játékok, tevékenységek végzése során
 • minden az ő szintjükön zajlik, ugyanúgy, mintha az anyanyelvükön játszanánk
 • szinte minden kimondott szót mozdulatokhoz és dallamokhoz kötnek, ami hozzájárul ahhoz, hogy minél egyszerűbben és mélyebben rögzüljenek a szavak, kifejezések
 • az alacsony létszámú csoportok lehetővé teszik, hogy minden gyermekre kellő figyelem jusson, és a saját fejlődési ütemében haladjon
 • angol mondókákra és dalokra tornázunk, táncolunk, ismerkedünk a körülöttünk lévő világgal
 • barátságos, támogató környezetben megteremtik a biztonságérzetet a gyermekekben
 • a kulcsszó a játék, a gyerekek fő tevékenysége
 • nagyon sok pozitív megerősítéssel, dicsérettel, bátorítással motiválják a gyermekeket, ami még nagyobb sikerekhez vezet

A foglalkozások eredményeképpen a következő területeken fejlődik a gyermeked

 1. nyelvi képességek
 2. ritmusérzék, zenei tudatosság
 3. memória
 4. motoros és kognitív képességek
 5. kreativitás
 6. intelligencia
 7. társas együttműködés
 8. koncentráció

Miért érdemes már ilyen kis korban elkezdeni nyelveket tanulni?

Kisgyermekként már az anyaméhben halljuk a beszédet és az idő múlásával még felnőttkorban is folyamatosan sajátítjuk el az újabbnál újabb szavakat. Szókincsünk bővítése fiatal korunkban a legintenzívebb, majd később az ismeretlen szavak száma idővel csökken.

Ma már tudjuk, hogy a gyerekek gyakorlatilag korlátlan számú nyelv elsajátítására lennének képesek, ha azokat folyamatosan hallanák, és használhatnák is újonnan megszerzett tudásukat. Ez a tanulás számukra nem megerőltető, hiszen ugyanazon a módon tanulják az idegen nyelvet, ahogyan saját anyanyelvüket.A nyelvtanulás korai kezdése mellett szól, hogy a spontán utánzási képességeknek köszönhetően ebben az életkorban a gyerekek pontosabban sajátítják el a kiejtést.

Nyitottabbá válnak az idegen nyelv és kultúra befogadására. Ha körültekintően választjuk ki a módszert és nem támasztunk túlzott elvárásokat, a nyelvtanulás mindenképpen a gyerek javát szolgálja. A játékos forma nagyon fontos.Mint a gyerekek minden természetes tevékenységét, a nyelvtanulást is a játék határozza meg. Ebben segítenek az angol mondókák, dalok, versikék, játékok.
Fontos szem előtt tartanunk, hogy a gyerek számára ez az első találkozás az idegen nyelvvel, és ha ezt élvezetessé tesszük számukra, későbbi tanulmányaik során is pozitív hozzáállást tanúsítanak majd a nyelvtanulás iránt.

Angol oktatási módszerünk:

Miért ajánlott már pici korban idegen nyelvet tanulni?

A kisbabák agya úgy működik, mint a számítógép merevlemeze, mielőtt a programot rátöltik. Ez az óriási tárhely arra vár, hogy információval töltődjön meg. A gyermekek első 6 életéve a legfontosabb az agy fejlődése szempontjából. Amit ebben az életszakaszban megtanulnak, az kitörölhetetlen információként raktározódik el.

A kicsik minél fiatalabbak, annál könnyebben tanulnak meg egy második nyelvet. A kiejtést, a nyelvtant ösztönösen sajátítják el. A különbséget az idegen és anyanyelv között nem is érzékelik. Ők nem állnak meg gondolkodni a nyelvtani szabályokon és a szavakon, hanem ösztönösen használják mindazt, amellyel napközben megismerkednek.

Akcentus nélkül 10 éves korig tudunk egy nyelvet elsajátítani. E kor fölött ez lényegesen több munkával jár, ezért van az, hogy sok gyermek hamar elveszti érdeklődését az idegen nyelvek iránt. Gyakran vég nélküli küzdelmet vállalnak magánórák keretében, hogy elsajátítsák mindazt, ami korábban játszi könnyedséggel ment volna.A mi ovinkban a gyermek azt tapasztalja, hogy angolt tanulni öröm.

Nálunk a foglalkozások gyermek orientáltak:

- A nyelvtanulás úgy történik, mint az anyanyelv elsajátítása: játékokkal, énekekkel, mozgás és kreatív cselekvések által.

- Nincs kényszer, a nyelvtanulás minden korcsoportban játékos formában zajlik.

- A 2-6 éves apróságokat gyengéd és örömteli úton vezetjük az angol nyelv világába kiscsoportos foglalkozásokon.

- A kommunikációs képesség is könnyebben fejleszthető kis létszámú csoportokban.

- A tanulási eszközök a 2-6 éves korosztály igényei szerint vannak kifejlesztve.

- Módszereink a tanulási nehézséggel küzdő gyerekek számára is alkalmasak.

Hogyan zajlik egy irányított foglalkozás?

Cselekvések keveredését használjuk egész nap, minden esetben az életkori sajátosságokra szabva: van beszédgyakorlat, játék, sok-sok éneklés és zenélés, ritmusgyakorlatok, kreatív foglalatosságok és mozgás.

Olyan témákat dolgozunk fel, amelyek kapcsolódnak a gyermekek életéhez: megismerjük a háziállatokat, a színeket, formákat, a családot, kalandozunk ábécé országban és a számok világában és nagyon sokat játszunk.

Mindössze 1 évnyi nyelvtanulás után már 500 szavas aktív szókinccsel rendelkeznek, több mókás angol dalt, mondókát kívülről fújnak.

 

Gyakran feltett kérdések

Miért ajánlott még a nagyon pici gyermekeknek is idegen nyelvet tanulni?

Minél fiatalabb a gyermek, annál könnyebben képes elsajátítani természetes úton a második nyelvet. A kiejtést és a nyelvtant ösztönösen teszik magukévá. Az idegen nyelv többé már nem idegen nyelvként hangzik számukra; a különbség idegen és anyanyelv között minimálisan érzékelhető.

Szükséges-e annak a gyermeknek idegen nyelvet tanulnia, aki még a saját anyanyelvén sem beszél sokat?

Igen. A két nyelven felnövő totyogó egyformán érti és beszéli mindkét nyelvet. Az anyanyelvén történő nyelvi fejlődést nem akadályozza a második nyelv tanulása. Pontosan az ellenkezője igaz. A második nyelv tanulása a teljes nyelvszerkezet tudatosságát is fejleszti. Ez csak később látszik beigazolódni, az iskolában, amikor ezek a gyermekek sokkal jobban értik számos különböző nyelv nyelvtani szerkezetét.

Nem követelünk túl sokat a gyermektől, hogy ilyen korai évben tanuljon másik nyelvet?

Egyáltalán nem. Foglakozásaink változatosak, gyermekorientáltak és serkentően hatnak. A gyermek kényszer nélkül sok örömben részesül nyelvtanulás közben. A kisgyermekek valódi zsenik, főleg a nyelvtanulás területén. Fel tudják fogni a különböző nyelvdialektusokat, még ha az nekünk nagyon egzotikusnak hangzik is. Vajon ki az, aki el próbálná magyarázni egy kisbabának, hogy pl. a magyar nyelv ugyanolyan idegen nyelv, mint az angol? Ők nem állnak meg gondolkodni a nyelvtani szabályokon és a szavakon, hanem erőfeszítés nélkül, természetesen tanulnak!