Ügyfélszolgálat: +36 30 6406488
Aprajafalva heti és napirendje

A mai rohanó világban a szülőknek sokszor gondot okoz az óvodák őszi, téli és nyári szünete. Óvodánk egész évben nyitva tart. Az év minden hétköznapján – kivéve a munkaszüneti és ünnepnapokat – sok szeretettel várjuk a csemetéket.

Aprajafalva Családi Bölcsőde Hetirend
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Happy English Happy English Matematika  
Anyanyelvi nevelés Zenei nevelés és a környezet megismerése Testnevelés Vizuális nevelés

Speciális programokkal színesítjük gyermekeink életét. Bábelőadásokat, koncerteket szervezünk olykor intézményen belül. Ellátogatunk érdekes helyekre (állatkert, múzeum). Ünnepek alkalmával hagyományőrző programokkal kedveskedünk a szülőknek.

 

Aprajafalva hetirendje 

Hétfő - Anyanyelvi nevelés:

Magyarul tanulunk verseket és mondókákat játékos formában. Ez lehetővé teszi a szókincs, a kifejezőkészség, az artikuláció a beszédbátorság, az empatikus készség, a fantázia fejlesztését. Az anyanyelv biztonságérzet, gondoskodás, otthontudat a szerető emberi kapcsolat eszköze és forrása is egyszerre.

 

Kedd - Zenei nevelés

A környezet hangjainak megfigyelése, az éneklés, a zenélés felkeltik a gyermekek zenei érdeklődését, formálják zenei ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat. Az élményt nyújtó közös ének-zenei tevékenységek során a gyermekek felfedezik a dallam, a ritmus, a mozgás szépségét, a közös éneklés örömét. A népdalok éneklése, a gyermek néptáncok és népi játékok a hagyományok megismerését, továbbélését segítik.

A zenés-dalos játékok során fejlődik zenei hallásuk, ritmusérzékük, megismerik a különböző hangszereket, folyamatosan alakul szabálytudatuk, empatikus készségük, javítja a problémamegoldó gondolkodást, képesek lesznek érzelmeik kinyilvánítására, így kommunikációs készségük is jobb lesz. A zene a gyerekeknek olyan, mint egy varázslat.

Szerda- Testnevelés

A mozgásos tevékenység erősíti a gyermekek izomzatát, testi képességeit javítja. A gyermekek mozgásigényének kielégítését és fejlesztését a testnevelési foglalkozások és a szabadban végezhető különböző mozgásos tevékenységek (változatos udvari játékok, sokféle és sokoldalú mozgásos szabályjátékok, népi dalos játékok, körjátékok) szolgálják, melyeket részben a gyerekek szabadon választanak, részben pedig mi kezdeményezünk. A testi és lelki egészség eléréséhez a test rendszeres edzése is hozzájárul. A mozgás a gyermek egyik legtermészetesebb életmegnyilvánulása. A megfelelő, célszerű és tudatosan irányított, higiénikus környezetben megvalósuló mozgás pozitívan hat az anyagcserére és az idegrendszerre. Javítja a mozgási rendellenességeket, segíti a növekedést és a helyes testtartás elsajátítását. A testmozgás iránti igény kialakítását már a gyerekkorban el kell kezdeni, hisz tudjuk, hogy a mozgásnak egészségmegőrző élettani és mentális hatása is van. Az óvodáskorú gyermekek a mozgásigényüket a futásban és a játékban elégítik ki. Lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek, hogy ügyességüket az udvari mászókán és labdajátékok által is fejlesszék. A gyerekek testedzése egészségük fenntartása, a megbetegedések megelőzése szempontjából fontos. A szabad levegőn való rendszeres tartózkodás növeli az ellenálló képességet, ezért ez télen sem maradhat el. A túlságos lehűlés veszélyének elkerülése végett célszerű többször nem túl hosszan levegőzni, játszani (szánkózni, csúszkálni, hógolyózni).

A gyermekek mozgásigényének kielégítését és mozgáskészségük fejlesztését mindennapos torna, udvari játékok, bölcsiben végezhető mozgásos tevékenységek, séták, kirándulások szolgálják.

A mozgásos játékok segítenek a testséma kialakulásában , segítik az észlelést a tapasztalatszerzést a téri tájékozódást, fejlesztik egyensúlyérzéküket, ügyességüket, önállóságukat, kedvezően befolyásolják a teljesítőképességet, növelik az önbizalmat sőt, alapját képezik magasabb gondolkodási funkcióknak.

Csütörtök - Környezet-természet tevékeny megismerése

Természet szeretetére nevelés: Már apró gyerekkortól fontos, hogy felkeltsük a 2-6 évesek figyelmét környezetünkre, a benne élő növényekkel, állatokkal együtt. A közös séták, kint létek az udvarban kiválóan alkalmasak arra, hogy rácsodálkoztassuk a gyerekeket a nyíló ibolya bokorra, gólyahírre, vagy a hófehér, vagy rózsaszín ruhába öltözött virágzó fákra, kék égre stb. Számtalan megfigyelni való akad környezetünkben. A közösen látott élményeket megbeszéljük, mindenki elmondhatja véleményét. Ilyenkor a gyerekek nagyon kíváncsiskodóak, sok a kérdésük: „És ez miért…. ?” Szó esik a természet védelméről: miért ne tiporják el a bogarakat, miért ne tépjék le a fa ágait, a virágokat. A természethez kapcsolódóan verseket, mondókákat, dalokat is tanulgatunk.

Matematika:

A gyermekek játékos bevezetése a matematika világába. Termények, termések felhasználása. Játékos feladatokkal a csoporttársak, testvérek számlálása. Életkor, testmagasság szerinti sorozatok.

A matematikai játékok fejlesztik a gondolkodást a logikai műveletek végrehajtását, megerősítik a számfogalmakat, fejlesztik a figyelmet, alakul ítélőképességük, felismerik a mennyiségi, alaki, nagysági és téri viszonyokat. Tulajdonképpen az összes tevékenységforma gazdagon hordozza magában a matematikai tapasztalatszerzést.

Péntek - Vizuális nevelés

A gyurmázáson, tépés-ragasztáson, rajzoláson, festésen, színezésen kívül idetartozik a barkácsolás, ahol a gyerekek kevésbé munkaigényes dolgokat barkácsolnak össze a segítségünkkel. Bábok, mesefigurák elkészítése; dramatizálás, bábozás során lehetőséget adunk a gyerekeknek arra, hogy a mese, vers elmondása után elgondolásaik alapján játsszák el a lerövidített mesét, történeteket. 3-4 éves korban elsősorban a bábu mozgása kelti fel a gyerek érdeklődését. 

Konstruálás- építő játékok: A „valamit alkotni” igénye, öröme kreativitásuk mellett értelmi és társas képességeiket is sokoldalúan fejleszti. 

A vizuális játékok örömet adnak, sikerélményhez juttatják a gyermeket és az önkifejezés, a fantázia megnyilvánulásának legváltozatosabb eszközei is egyben. Mindezek mellett fejlesztik az esztétikai érzéket, a figyelmet, a türelmet a tevékenység során megismerik a színeket a különböző technikai megoldásokat, fejlődik a finommotorikájuk, előkészíti az írást.

Minden mindennel összefügg. Meseolvasás vagy éneklés közben ugyanolyan jól lehet számolni vagy a térirányokat gyakorolni, mint egy mozgásos játék során. De egy egyszerű napi séta is számtalan lehetőséget rejt, új dolgok megismerésére és apró tapasztalatok megszerzésére. Mindez akkor hatékony, ha a gyermekek kezdeményező, felfedező, érdeklődő megnyilvánulásai, az őket értő személy, elfogadó megerősítő magatartásával párosulnak. Ezt átélni érzelmi katarzis felnőttnek és gyermeknek egyaránt.

Nézd meg, hogy néz ki egy napunk!

7:30 – 8:00 A gyerekek érkezése

Miután egy gyermek megérkezik a családi bölcsődébe, segítjük a szülőtől való elválást, majd ráhangoljuk őt a rá váró napra, tevékenységekre. Fontos az is, hogy biztosítsuk a szülőt, gyermeke hamar megnyugszik, és egész nap jól érzi magát nálunk. 

8:00 – 8:30 Reggeli

A reggeli kialakításánál is fontos az egészséges, változatos ételek összeállítása. A gyerekekkel közösen terítjük az asztalt, ezzel is önállóságra neveljük őket. 

8:30 – 9:00 Reggeli utáni gondozási feladatok elvégzése,  szabadon választott tevékenység, játék ideje

A nagyobb, önállóbb gyerekek kéz- és fogmosásának felügyelete, szükség esetén a mosdóba menetel felügyelete, a kisebb, pelenkát viselő gyerekek tisztába tétele, szükség esetén mosdatása. A nap ezen szakaszában biztosítjuk a gyerekeknek a szabad játék örömét. Amellett, hogy maguk döntenek, mivel foglalkoznak, mi segítjük a helyes útmutatással, a játékok használatától a közös játékba híváson át, a megfelelő viselkedés betartatásáig. 

9:00 – 9:45  Szabadon választott és/vagy megszervezett kezdeményezés ideje
Hétfő: Mese-vers
Kedd:
„Látható hangok”
Szerda
: Játékos angol
Csütörtök
: „Manó természet”

10:00 – 10:30 Tízórai

Minden esetben zöldség és/vagy gyümölcs.

10:30 - 11:00 Szabadon választott és/vagy megszervezett kezdeményezés ideje

Minden napra vannak foglalkozások, ami lehet kreatív, fejlesztő tevékenység, közös játékos tanulás. Amennyiben egy gyermek ebben nem akar részt venni, nem erőltetjük, de a lehetőséget minden esetben biztosítjuk számukra.
Hétfő: Játékos angol
Szerda: Játékos testnevelés
Csütörtök: Játékos angol
Péntek: Vizuális nevelés 

11:00 – 11:45 Szabadtéri foglalkozás, gyerekek megmozgatása

Az ebéd előtt, amennyiben az időjárás megengedi, kimegyünk a kertbe, a játszótérre. Tartunk motorozást, bújócskázunk a szabadban. Vár a csúszda, a kalandpark, a homokozó. Ősszel falevelet gyűjtünk, amit később hasznosítunk kreatív foglalkozásunkon, tavasszal virágmagot ültetünk, télen hóembert építünk.

Mindennap beiktatunk olyan játékos tornafoglalkozásokat, melyek alkalmával teljes egészében megmozgatjuk a gyerekeket. Ez lehet a szabadban, amennyiben az időjárás megengedi, de a zárt térben, mondókázás, éneklés, játék közben is iktatunk be mozgást. Fedett teraszunkon rossz időben is levegőn játszhatnak a kicsik. 

11:45 – 12:30 Ebéd előkészítése, étkezés, rendrakás

Az ebédet gyermekétkezetéssel foglakozó intézménytől rendeljük. Megrendeléskor figyelembe vesszük, ha a gyerekek közt van vegetáriánus, cukorbeteg, lisztérzékeny… stb. Az ilyen típusú étkezést a szülőkkel együttműködve állítjuk össze a nap minden étkezése esetében.

Kedd: Étkezés közbeni feladatok, szokások angol nyelven

12:30 –14:30 Pihenés előkészítése, tisztálkodás, délutáni alvás

Ebéd után alvószobába megyünk, ahol már az előkészített ágy várja a gyerekeket. A megfelelő pihentető alvás egyik feltétele a kényelmes alvóhely kialakítása. Fogmosás, pelenkázás vagy mosdóba kísérést követően és az előzetes alapos szellőztetés után mesét olvasunk, esetenként halk, nyugtató zenével és megfelelő fényviszonyok megteremtésével biztosítjuk a pihenés feltételeit.  

14:30 – 15:00  Ébredés, uzsonna

Ekkor a gondozók/óvónők már készülnek az uzsonnára. Ébredést követően foglalkozunk, játszunk a gyerekekkel. Szabadon választott játékokkal, de ekkor is megadva a lehetőséget csoportos játékra, foglalkozásra. Ezután az előkészített, szintén a napszaknak és a gyerekeknek megfelelő étellel kínáljuk őket.  

15:20 – 16:30 Szabad játék, folyamatos hazamenetel

Az évszak figyelembe vételével a szabadban is eltölthetjük az időt. Ebben az időben a szülők folyamatosan érkeznek a gyerekekért. Ekkor szükség esetén tájékoztatjuk őket a napi fontosabb történésekről.